Neem contact met ons op

Er zijn diverse manieren om contact met de vereniging op te nemen, via ons adres en e-mail: 

Vereniging van scoliosepatiënten
Postbus 11566
2502AN Den Haag
e-mail: bestuur@scoliose.nl 

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL54 INGB 0002663832

Helaas kunnen wij individuele medische vragen niet via de post of e-mail beantwoorden.
Voor individuele vragen over scoliose is er onze scoliose-infolijn. Vragen stellen aan andere scoliosepatiënten en ervaringen uitwisselen kan via ons forum en onze Facebookpagina.

Algemeen / secretariaat

Toon info

Vereniging van scoliosepatiënten

Postbus 11566
2502 AN Den Haag
E-mail: bestuur@scoliose.n

Secretaris Margriet Beekenkamp, e-mail: secretaris@scoliose.nl

 

Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL54 INGB 0002663832

Ledenadministratie

Toon info

Je kunt terecht bij de ledenadministratie voor aanmeldingen, opzeggingen, adreswijzigingen of vragen rondom lidmaatschap.

 

Ledenadministratie
Vereniging van scoliosepatiënten
Postbus 11566
2502 AN Den Haag
E-mailadres: ledenadministratie@scoliose.nl

Redactie Wervelingen

Toon info

De redactie is altijd op zoek naar nieuwe ideeën voor artikelen! Stuur je ideeën, vragen of reacties naar:

 

Redactie Wervelingen

e-mail: wervelingen@scoliose.nl

 

Jeugdredactie

e-mail:  jeugdredactie@scoliose.nl

Jeugdredactie / Scoliose4You!

Toon info

Ideeën, reacties of kopij voor de jeugdpagina’s van de website of Werveldingen4YOU! kun je per e-mail sturen aan de jeugdredactie!

 

E-mail: jeugdredactie@scoliose.nl

Bestellingen webshop

Toon info

De meeste publicaties kunnen direct op de website worden gedownload. Producten en andere publicaties kunnen via de webshop worden besteld. Voor activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd moet na aanmelding een ticket in de webshop worden besteld.

 

Om te kunnen bestellen in de webshop moet u zich eerst registreren in de webshop. Leden zien na inloggen een ledenprijs en krijgen korting op de producten in de webshop.

 

De vereniging werkt met vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag. Als een bestelling na betaling niet binnen drie weken ontvangen is, kan contact worden opgenomen met de vereniging door het sturen van een berichtje aan:

E-mail: navraagbestelling@scoliose.nl

Vermeld in het bericht naam en adres en de materialen die besteld zijn, met datum van betaling op ons rekeningnummer.

 

Voor vragen over het registreren op de webshop of het inloggen mailt u naar: communicatie@scoliose.nl

Webmaster

Toon info

Technische vragen over de website kunnen gestuurd worden aan:

E-mail: webmaster@scoliose.nl 

 

Alle andere vragen of tips over de website kunnen gestuurd worden aan:

E-mail: communicatie@scoliose.nl

Klachtenregeling

Toon info

De Vereniging van scoliosepatiënten (VSP) - waarvan alle taken volledig in handen liggen van en uitgevoerd worden door vrijwilligers - doet haar uiterste best om haar leden of andere betrokkenen (hierna: de betrokkene) zo goed mogelijk van dienst te zijn, gegeven de organisatorische en financiële kaders van de VSP. Toch is het mogelijk dat er zaken fout of niet zoals afgesproken verlopen. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de betrokkene een klacht kan indienen bij de VSP en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

 

Een klacht kan schriftelijk worden verstuurd naar:
Vereniging van scoliosepatiënten
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 11566
2502 AN Den Haag
E-mail: klachtenfunctionaris@scoliose.nl

 

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt;
  • Op welke manier komt de klacht binnen (per post of per e-mail);
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
  • Of de klager lid is van de VSP;
  • Type klacht;
  • Omschrijving van de actie die de VSP onderneemt naar aanleiding van de klacht;
  • Door wie de klacht is behandeld;
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

 

De binnengekomen klachten worden door de VSP gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de VSP te verbeteren. Hierbij wordt de privacy van de betrokkene gewaarborgd.

 

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan wordt de betrokkene hierover bericht en wordt afgesproken op welke - redelijke - termijn de klacht wordt afgehandeld.

 

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de betrokkene desondanks ontevreden is over de wijze waarop (de klachtenfunctionaris van) de VSP de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk zijn/haar klacht aan de voorzitter van het bestuur van de VSP voorleggen. Dit kan door een e-mail of een brief te sturen naar de voorzitter van het bestuur onder vermelding van ‘klacht’. Zie voor contactgegevens onder Algemeen/Secretariaat.

 

De voorzitter bevestigt zo spoedig mogelijk schriftelijk de ontvangst van de klacht, waarbij wordt vermeld binnen welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn zal, in beginsel, niet langer zijn dat twee maanden. De voorzitter kan, zo nodig, bepalen dat de betrokkene zijn/haar klacht nader schriftelijk dan wel mondeling toelicht. De reactie van de voorzitter op de klacht geschiedt schriftelijk of per e-mail.

 

December 2011

Activiteiten

Toon info

De vereniging organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Dit varieert van scoliosecafé tot algemene informatiebijeenkomsten en een back.talk-dag.

 

Voor vragen over de inhoud, het programma, kosten en aanmelden kunt u contact opnemen met het bijeenkomstenteam via activiteiten@scoliose.nl