Zomer 2022

Uit Wervelingen Zomer 2022

Onderzoek naar de effectiviteit van de standaard röntgen foto.

Het maken van een foto gaat gepaard met een dosis straling, en onderzoek laat zien dat die niet zo gezond is. Ook al betreft het een laag niveau van straling, toch wil men met name kinderen en jongeren hier zo min mogelijk aan blootstellen. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe frequent er tijdens het behandelingstraject röntgenfoto’s moeten worden gemaakt.

lees meer…

Nieuw onderzoek over de relatie tussen longfunctie en de ernst van de scoliose.

Scoliose kan invloed hebben op de longfunctie: bij patiënten met een ernstige scoliose (een Cobbse hoek van meer dan 90-100 graden) bestaat er risico op longfalen op latere leeftijd. Maar hoe zit het met de longfunctie bij patiënten met een kleinere scoliose? Dat was tot nog toe niet helemaal duidelijk.

lees meer…

Werveldingen 4 YOU

• Hoi allemaal !
• Niet geschoten is altijd mis.
• Scoli-vraag
• Polls
• Verdraaid lastig

lees meer…

Het effect van scholing van ouders op het herkennen van een scoliose.

Het vroegtijdig herkennen van een scoliose is voordelig om de progressie van scoliose zo veel mogelijk te verminderen. In landen waar de landelijke screening op scoliose niet meer plaatsvindt, is het nu aan de ouders van kinderen om scoliose vroegtijdig te herkennen. Het herkennen van scoliose is voor ouders echter lastig, dit heeft als gevolg dat scoliose op een latere leeftijd ontdekt wordt dan voorheen het geval was.

lees meer…

Achtergrondinformatie over Vertebral Body Tethering (VBT)

Verslag van een interview.
Vertebral Body Tethering wordt toegepast bij patiënten met een idiopathische scoliose, dat is dus bij mensen die verder gezond zijn. Aangezien idiopatische scoliose een groeistoornis betreft, is de bedoeling van VBT om de groei te moduleren. ‘Vertebral’ betekent: de wervels, ‘body’: het lichaam, ‘tethering’: teugels. Bij VBT zet je dus die “teugel” vast aan het wervellichaam. De rug wordt dan niet stijf gemaakt. De teugel moet hem recht houden en rechter laten groeien.

lees meer…

 

In deze editie