Magazine Wervelingen

Uit Wervelingen Zomer 2022

Onderzoek naar de effectiviteit van de standaard röntgen foto.

Het maken van een foto gaat gepaard met een dosis straling, en onderzoek laat zien dat die niet zo gezond is. Ook al betreft het een laag niveau van straling, toch wil men met name kinderen en jongeren hier zo min mogelijk aan blootstellen. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe frequent er tijdens het behandelingstraject röntgenfoto’s moeten worden gemaakt.

lees meer…

Nieuw onderzoek over de relatie tussen longfunctie en de ernst van de scoliose.

Scoliose kan invloed hebben op de longfunctie: bij patiënten met een ernstige scoliose (een Cobbse hoek van meer dan 90-100 graden) bestaat er risico op longfalen op latere leeftijd. Maar hoe zit het met de longfunctie bij patiënten met een kleinere scoliose? Dat was tot nog toe niet helemaal duidelijk.

lees meer…

Werveldingen 4 YOU

• Hoi allemaal !
• Niet geschoten is altijd mis.
• Scoli-vraag
• Polls
• Verdraaid lastig

lees meer…

Het effect van scholing van ouders op het herkennen van een scoliose.

Het vroegtijdig herkennen van een scoliose is voordelig om de progressie van scoliose zo veel mogelijk te verminderen. In landen waar de landelijke screening op scoliose niet meer plaatsvindt, is het nu aan de ouders van kinderen om scoliose vroegtijdig te herkennen. Het herkennen van scoliose is voor ouders echter lastig, dit heeft als gevolg dat scoliose op een latere leeftijd ontdekt wordt dan voorheen het geval was.

lees meer…

Achtergrondinformatie over Vertebral Body Tethering (VBT)

Verslag van een interview.
Vertebral Body Tethering wordt toegepast bij patiënten met een idiopathische scoliose, dat is dus bij mensen die verder gezond zijn. Aangezien idiopatische scoliose een groeistoornis betreft, is de bedoeling van VBT om de groei te moduleren. ‘Vertebral’ betekent: de wervels, ‘body’: het lichaam, ‘tethering’: teugels. Bij VBT zet je dus die “teugel” vast aan het wervellichaam. De rug wordt dan niet stijf gemaakt. De teugel moet hem recht houden en rechter laten groeien.

lees meer…

 

Zomer 2022

Wervelingen archief

Lente 2022

Factsheets Ziekenhuizen

Scoliosezorg in Nederland

Boek & DVD

Op deze pagina zijn de diverse publicaties van de vereniging opgenomen.

Leden ontvangen ons kwartaalmagazine Wervelingen met hierin het jeugdkatern Werveldingen4You gratis in de bus.

Het boek ‘Scoliose, de meest gestelde vragen’ en de voorlichtings DVD ‘Verdraaid lastig….als je scoliose hebt’ bevat meer informatie over scoliose en is voor EUR 12,50 (incl. verzendkosten) te bestellen, middels een mail aan ledenadministratie@scoliose.nl

Onderzoek

Uit wervelingen

Wervelkolom op leeftijd

2021 winter - Wervelkolom op leeftijd
Op 26 en 27 augustus jl. vond het jaarlijkse congres van de Nordic Spinal Deformities Society (NSDS) plaats. Deze internationale wetenschappelijke organisatie is in 1975...
Bronnen: Prof. Dr. P.C. Willems – Maastricht Universitair Medisch Centrum. Zijn presentatie tijdens het NSDS congres, augustus 2021: The aging spine, osteoporotic vertebral fractures and a way forward”

Uit wervelingen

Onderzoek – De ervaringen van ouders bij een scoliose diagnose bij hun kind(eren)

Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders van kinderen die gediagnosticeerd worden met adolescente idiopathische scoliose. Hierover is een artikel gepubliceerd dat...
Bron: Gillian Motyer, Barbara Dooley, Patrick Kiely, Amanda Fitzgerald. Parents’ information needs, treatment concerns, and psychological well-being when their child is diagnosed with adolescent idiopathic scoliosis: A systematic review. Patient Educ Couns. 2020 Nov 25;S0738-3991(20)30647-9

Uit wervelingen

Trouw dragen van je brace

trouw dragen
Tijdens deze hittegolf denk ik wel eens aan vroeger toen ik een brace moest dragen. Ik weet nog goed hoe opgelucht ik was als de...
Bron: Brigham EM, Armstrong DG. Motivations for Compliance With Bracing in Adolescent Idiopathic Scoliosis. Spine Deform. 2017;5(1):46-51

Uit wervelingen

Hoeveel schooldagen missen scholieren na een operatie

Schoolgaan is een van de meest belangrijke activiteiten gedurende de jeugd en er wordt een groot deel van de tijd doorgebracht op school. Het missen...
Bron: Willimon SC, Johnson MM, Herzog MM, Busch MT. Time to Return to School After 10 Common Orthopaedic Surgeries Among Children and Adolescents. J Pediatr Orthop. 2019 Jul;39(6):322-327.

Uit wervelingen

Onderzoek naar depressie bij scoliose

Scoliose brengt dikwijls een vervorming in het uiterlijk met zich mee. Naast het fysieke ongemak dat een scoliose kan geven, kan het ook psychologische effecten...
Bron: Lin T, Meng Y, Ji Z, Jiang H, Shao W, Gao R, Zhou X, Extent of Depression in Juvenile and Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients during Treatment with Braces, World Neurosurgery (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2019.01.095

Uit wervelingen

Spineguide

Een gesprek met dr. Chris Arts (Maastricht UMC+) en ir. Alex Roth (promovendus MUMC). In het zomernummer 2010 van Wervelingen stond een artikel over het...

Doe de buktest

In Nederland wordt de screening op scoliose, bij kinderen op jonge leeftijd niet meer landelijk uitgevoerd.  Het gevolg is dat een scoliose steeds vaker, pas op latere leeftijd wordt ontdekt.

Dit betekent dat vroegtijdige (conservatieve) behandelingen, zoals scoliose specifieke oefentherapie en/of het dragen van een brace, steeds vaker niet meer maximaal kunnen worden toegepast.

Met de buktest kunt u eenvoudig, zelf bij uw kind zien of uw kind mogelijk een scoliose heeft.

Bij een positieve uitslag, maar ook bij twijfel, adviseren wij u bij uw huisarts een afspraak te maken en u te laten door verwijzen naar een orthopeed, werkzaam bij een van de genoemde ziekenhuizen.