De nieuwe Wervelingen wordt begin april 2021 verstuurd

In de nieuwe Wervelingen wordt o.a. aandacht besteedt aan :

  • Ervaringen met Schroth therapie ; één van de verschillende Scoliose Specifieke Oefentherapieën.
  • Richtlijnen bij vergoedingen voor fysiotherapie, oefentherapie en andere scoliose specifieke oefentherapieën.
  • Het verwijderen van het implantaat na een scoliose operatie; toelichtingen door een aantal medici en een ervaringsverhaal
  • En geeft Moska een toelichting op recent wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van ouders bij een scoliose diagnose.
    Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders van kinderen, die gediagnosticeerd worden met adolescente idiopathische scoliose. Hierover is een artikel gepubliceerd dat een goed overzicht geeft van de uitkomsten van het onderzoek.

Ander nieuws