Grote scoliosecentra slaan handen ineen

Persbericht uitgebracht door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, VU medisch centrum en de Sint Maartenskliniek

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, VU medisch centrum en de Sint Maartenskliniek gaan de zorg en behandeling van patiënten met scoliose op elkaar afstemmen. De drie ziekenhuizen behandelen het grootste deel van de jongvolwassenen met een zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Deze samenwerking leidt tot betere benutting van de kennis en capaciteit in Nederland voor de operatieve behandeling van scoliose.

Kwaliteitscriteria
De Vereniging van Scoliosepatiënten heeft in 2010 algemene kwaliteitscriteria opgesteld voor de behandeling van scoliose. Dit was mede aanleiding voor de drie centra om te kijken of de behandeling in de drie grootste scoliosecentra van ons land beter op elkaar afgestemd kon worden.

Samenwerking
De Sint Maartenskliniek in Nijmegen, VU medisch centrum te Amsterdam en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van het UMC Utrecht) verwijzen patiënten naar elkaar door als dit nodig is vanuit de gevraagde expertise of nazorg. Eind 2010 hebben de Sint Maartenskliniek en VUmc een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Samen met het Wilhelmina kinderziekenhuis hebben zij nu ook een gezamenlijk behandelprotocol en uniforme patiëntinformatie opgesteld. Door de uniformering van de registratie wordt het tevens gemakkelijker om wetenschappelijk onderzoek te doen naar scoliose op korte en lange termijn.

Doorverwijzing
De samenwerking tussen de drie scoliosecentra zorgt voor een optimale benutting van de aanwezige expertise en voorzieningen, waarbij de continuïteit van zorg gewaarborgd is. In de Sint Maartenskliniek worden jongeren met een idiopathische scoliose geopereerd die geen aanvullende medische problemen hebben. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en VUmc beschikken over een intensive care voor kinderen. Scolioseoperaties bij kinderen met meerdere medische problemen zullen daarom vooral daar worden uitgevoerd. De centra verwijzen de patiënten naar elkaar door om daarmee zoveel mogelijk de wachttijd te verkorten. Tijdig ingrijpen is van belang om de toenemende vergroeiing in de rug een halt toe te roepen.