Onderzoek Hogeschool van Amsterdam

Tijdens het onderzoek van studenten van de Hogeschool van Amsterdam is onderzocht of het mogelijk is, en zo ja wat hiervoor noodzakelijk zou zijn, om docenten Lichamelijke Opvoeding ( “gym-docent“ )  zodanig te ondersteunen (of bij te scholen),  zodat zij een rol (zouden) kunnen spelen bij het vroegtijdig herkennen en signaleren van scoliose.

Bij ongeveer 2 tot 3% van de algehele populatie komt een Adolescente Idiopathische Scoliose (AIS) voor bij jongvolwassenen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Door het wegvallen van controle op scoliose tijdens de vroege pubertijd,  is er een gat ontstaan in de preventieve zorg rondom scoliose.

Gymdocenten zien de kinderen in beweging in verschillende houdingen, in sportkleding en hebben vanuit hun opleiding, kennis van de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het herkennen van een afwijkende ontwikkeling valt in het competentieprofiel van de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding.

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is voor een docent lichamelijke opvoeding om met kennis van de alarmsignalen, bij een vermoeden van een scoliose, met een verwijsprotocol door te verwijzen binnen een netwerk van scoliose specifieke therapeuten. Aangezien docenten lichamelijke opvoeding momenteel onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om AIS te kunnen herkennen, is onderzocht welke onderwerpen behandeld zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat de gymdocenten voldoende adequate kennis en vaardigheden verkrijgen.