Onderzoek Maastricht UMC naar de impact van scoliose

Het Maastricht UMC wil met het onderzoek de lasten in kaart brengen van patiënten met adolescente idiopathische scoliose (AIS), door te kijken naar het gebruik van voorzieningen, eigen betalingen, schoolverzuim, eventuele werk gerelateerde kosten en de kwaliteit van leven. Met het onderzoek willen we de maatschappelijk impact van AIS op de patiënten, familie en maatschappij inzichtelijk maken.

Het onderzoek wordt met een vragenlijst uitgevoerd. Kinderen en volwassenen met AIS kunnen de vragenlijst invullen via Qualtrics, dit duurt ongeveer 20-30 minuten. De vragenlijst bestaat uit vier bestaande vragenlijsten:

De _EuroQol 5-dimensions (EQ-5D-5L) of de EuroQol 5-dimensions youth version (EQ-3D-Y)_ is een generieke vragenlijst gericht op de kwaliteit van leven.

De _Scoliosis Research Society-22 revised version (SRS-22r) _ is een aandoening specifieke vragenlijst gericht op de kwaliteit van leven van patiënten met scoliose.

De _Institute for Medical Technology Assessment – Medical Consumption Questionnaire (iMTA-MCQ) _richt zich op het zorggebruik in de afgelopen 3 maanden.

De _Institute for Medical Technology Assessment – Productivity Cost Questionnaire (iMTA-PCQ) _richt zich op gezondheid en werk in de afgelopen 4 weken.

Het onderzoek is beoordeeld als niet belastend onderzoek voor de patiënt door de medisch ethische toetsingscommissie van het MUMC.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met Thomay-Claire Hoelen, thomay.hoelen@mumc.nl