Overleg met minister Klink

De voorzitter van de Vereniging van scoliosepatiënten heeft op 1 maart 2010 overleg gehad met demissionair minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toenemende problematiek rond scoliosezorg. Daaraan namen onder meer ook Dr. de Kleuver en de Raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek deel. De minister was op werkbezoek in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

Met de minister is gesproken over de problematiek rond de scoliosezorg en de niet kostendekkende vergoeding voor scolioseoperaties. We hebben de aanbevelingen in ons rapport Behandeling scoliosepatiënten ziekenhuizen 2008 en met name ook de oplopende wachttijden voor scolioseoperaties onder de aandacht van de minister gebracht. De vereniging heeft bij de minister onder meer gepleit voor een adequate financieringstructuur voor scolioseoperaties omdat dat een van de oorzaken is voor de te lange en oplopende wachttijden voor scolioseoperaties. Specifieke financiële afspraken voor complexe chirurgie, zoals scolioseoperaties, zijn nodig om de financiële ruimte te scheppen voor goede scoliosezorg in Nederland. Aan de minister is uitleg gegeven over enige medische achtergronden van scoliose.