Publicatie scolioseonderzoek NRC

In de Wetenschapsbijlage van het NRC van zaterdag 12 januari 2008 is een artikel gepubliceerd naar aanleiding van een onderzoek van Erasmus MC naar screening van geopereerde scoliosepatiënten.

Het artikel is na te lezen op http://www.nrc.nl/wetenschap/article890726.ece/Kromme_rugcontrole.

In het artikel wordt gesuggereerd de screening op scoliose bij jongeren af te schaffen. Als reden wordt aangevoerd dat screening niet effectief is omdat het aantal operaties bij idiopathische scolioses er niet minder om worden. De Vereniging van scoliosepatiënten is het niet eens met de presentatie van de conclusie en ook niet met de manier waarop voorbijgegaan wordt aan zaken die voor patiënten daarbij van belang zijn. Namens het bestuur van de vereniging is daarvan blijk gegeven door middel van een ingezonden brief.

Onze ingezonden brief is in het NRC van 23 februari geplaatst. Onderstaand treft u de tekst van onze brief aan.

De Vereniging van scoliosepatiënten reageert hierbij op het artikel “Kromme rugcontrole” van 12 januari. Het artikel van de hand van Hester van Santen bespreekt een Rotterdams onderzoek van de afdeling maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam. De onderzoekers concluderen dat het gerechtvaardigd lijkt de screening (op houding en scoliose)af te schaffen; “kromme rugcontrole” hoort tot het terrein van de jeugdgezondheidszorg. (JGZ). Wat bepaalt de effectiviteit van de screening? Voor de onderzoekers het aantal uitgevoerde operaties. Voor een patiëntenvereniging de mogelijkheid van vroege ontdekking en tijdige, adequate behandeling door gespecialiseerde orthopedisch chirurgen.

Wat bepaalt de effectiviteit van een vroege behandeling met een brace? Daarvoor zijn nog geen eensluidende antwoorden, niet in het buitenland en evenmin in Nederland, getuige ook het onderzoek van Prof. Albert Veldhuizen van het UMC Groningen en de moeite die de Rotterdamse onderzoekers zelf hebben voldoende jongeren te vinden die willen deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek waarbij zij niet meteen een bracebehandeling krijgen.

Vanuit patiëntenperspectief zijn dit echter zaken die spelen naast de principiële vraag of wij in Nederland kiezen vóór een adequate opsporing en behandeling van idiopathische scoliose, of dat men prioriteit geeft aan “een rechte rij tanden” boven een rechte rug.

Want wat wel duidelijk wordt, is een trend dat jongeren met scoliose die voor hun eerste consult bij de orthopedisch chirurg komen een grotere bocht lijken te hebben en ook al snel in aanmerking komen voor een operatie waarvoor in Nederland de wachtlijsten langer worden. Dat een wachttijd van vijf tot zes maanden bij progressieve scoliose een meer ingrijpende operatie met grotere gevolgen met zich meebrengt, is onlangs nog gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift de Lancet.

Scolioseoperaties zijn grote ingrepen die om evidence based handelen vragen dat op meer zekerheid gebaseerd is dan een conclusie waarbij het gerechtvaardigd lijkt screening af te schaffen.

De Vereniging van scoliosepatiënten vindt dat genoemd onderzoek “via een statistische omweg” zij het wetenschappelijk van opzet, naar de menselijke maat, volstrekt onvoldoende overtuigend bewijs levert om de waarde van systematisch beoordelen van houding op scoliose bij jongeren in de groei, naar het land der fabelen te verwijzen.