Rapport scoliosezorg

In oktober 2009 heeft de Vereniging een rapport over de diverse aspecten van de behandeling van scoliose in Nederlandse ziekenhuizen in 2008 uitgebracht.

Het rapport bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de scoliosezorg in Nederland. De conclusies richten zich met name op de te lange en stijgende wachttijden voor scolioseoperaties en op een afnemend aantal ziekenhuizen waar scoliose, met name idiopathische scoliose, operatief behandeld kan worden. Daarnaast zijn conclusies getrokken over kwalitatieve aspecten ter zake van methodieken en procedures. Verder blijkt dat de informatiesystemen van ziekenhuizen niet zodanig zijn ingericht dat een goed inzicht kan worden verkregen in de markt en inhoudelijke aspecten van de behandeling van scoliosepatiënten naar, onder meer, leeftijd, type scoliose en behandelaar. Dit bemoeilijkt de belangenbehartiging door onze vereniging.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het vergroten van de operatiecapaciteit en de kwaliteit van de scoliosezorg. Tevens worden aanbevelingen gedaan om de informatiesystemen van de ziekenhuizen te verbeteren waardoor de vraag naar scoliosezorg en het aanbod daarvan beter op elkaar kunnen worden afgestemd.