Screenen op scoliose heeft wel nut

Den Haag, 27 oktober 2014

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft al in 2010 geconstateerd dat scoliose niet tijdig wordt ontdekt door het ontbreken van systematische en goede screening op scholen door middel van schoolonderzoek. De gevolgen daarvan voor de patiënt zijn groot, het leidt tot een toename van ingrijpende en dure operaties en tot aanmerkelijke gezondheidsschade voor de patiënt. In De Limburger van 21 oktober 2014 luidt professor Lodewijk van Rhijn de noodklok op basis van zijn ervaringen in de spreekkamer. De Vereniging van scoliosepatiënten doet een dringend beroep op de minister van VWS en de Jeugdgezondheidszorg om hun verantwoordelijkheid nu eindelijk te nemen en goed schoolonderzoek (weer) in te voeren.

De Vereniging van scoliosepatiënten komt op voor de belangen van scoliosepatiënten. De vereniging heeft al vele jaren geleden geconstateerd dat het schoolonderzoek gericht op de tijdige ontdekking van scoliose ver onder de maat is en in veel plaatsen in Nederland helemaal niet meer plaats vindt. Intensief overleg met onder meer het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) heeft helaas niet tot de noodzakelijke aanpassing van het beleid geleid. Ook het dringende beroep op de staatssecretaris van VWS om maatregelen te nemen heeft geen verbeteringen opgeleverd.

Vroege ontdekking van scoliose is essentieel om tijdig een behandeling met bijvoorbeeld oefen- en/of bracetherapie in te kunnen zetten. Te late ontdekking leidt tot een toenemend aantal ingrijpende en kostbare operaties en gezondheidsschade voor de meestal nog jonge patiënten. Een niet onbelangrijk gevolg is ook een beperking van hun maatschappelijke ontwikkeling en de daarbij behorende hoge maatschappelijke kosten.

De vereniging constateert dat scoliosespecialisten in toenemende mate patiënten in de spreekkamer zien die voor een eerste consult komen en een ernstige rugafwijking door scoliose blijken te hebben. Een ingrijpende operatie is vaak dan nog de enige optie. Bij een dergelijke operatie wordt de wervelkolom met schroeven en staven vastgezet.

De Vereniging van scoliosepatiënten doet een dringend beroep op de instanties in de jeugdgezondheidszorg en op de minister van VWS om alle kinderen in groep 7 en de 2e klas van het voorgezet onderwijs bij het periodiek schoolonderzoek op scoliose te screenen. Volgens de Vereniging van scoliosepatiënten is de uit te voeren buktest betrouwbaar, eenvoudig en goedkoop en de gezondheidswinst voor de patiënt en de Nederlandse samenleving is groot. Waar wachten we nog op?