Screening op scoliose zorgwekkend

Persbericht Den Haag, 17 december 2010

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft het rapport “Screening op scoliose in Nederland: stand van zaken 2010” uitgebracht. De vereniging brengt met dit rapport de mate van screening op scoliose door GGD’en en de wijze waarop dat gebeurt in kaart. De screening wordt niet uitgevoerd op basis van een eenduidige standaard en is soms zelfs gebaseerd op triage waarvoor de grondslag geheel ontbreekt. Bij 50% van de GGD’en vindt helemaal geen screening plaats. De vereniging acht deze resultaten zorgwekkend. Tijdige ontdekking van scoliose is essentieel voor de gezondheid van kinderen en hun verdere ontwikkeling op latere leeftijd. Elk kind heeft recht op een goede en tijdige screening op scoliose om een tijdige behandeling te kunnen garanderen.