Tips en achtergronden van een ervaren vrijwilliger!

Scoliose Awareness Month

Patiëntenvereniging zet zich breed in voor juiste behandeling scoliose.

Scoliose is een zijwaartste verkromming van de wervelkolom. Behalve zijwaarts, draait de wervelkolom ook nog om zijn as. Resultaat: een scheve rug, bochel, pijn en vermoeidheid.De maand juni is Scoliose Awareness Month en 26 juni, Scoliose Awareness Day, worldwide!

Nooit gehoord van scoliose? Juist, dan is het dus echt nodig dat deze lastige aandoening wat meer aandacht en begrip krijgt. Want er gaat nog veel niet goed, zowel bij het vroegtijdig ontdekken alsook het behandelen van deze vermoeiende en vaak pijnlijke kwaal. Veel huisartsen komen maar zeer sporadisch in aanraking met scoliose en zijn niet altijd even adequaat in het adviseren van de betreffende patiënt. Het komt namelijk heel nauw; bij verdenking van een scoliose moet de huisarts het juiste traject inzetten. De Vereniging van Scoliosepatiënten heeft daartoe een Leidraad opgesteld, die helpt dit juiste pad te volgen.

De eerste stap is dat de huisarts bij rugklachten van jonge kinderen altijd een ‘buktest’ afneemt. Laat het kind voorover buigen en je ziet meteen waar het schort. Bij scoliose bolt de rug aan een kant sterk op en de wervelkolom vertoont een of twee bochten. Dit is dus heel eenvoudig te doen en de vereniging promoot dan ook het afnemen van deze test door gymleraren of ouders als zij zien dat hun kind scheef loopt, overhelt naar een kant of simpelweg pijn heeft en snel vermoeid is. Omdat scoliose erfelijk kan zijn, meestal in de vrouwelijke lijn, is het zaak vooral op te letten bij jonge dochters in de groei (slechts 10% van alle scoliosepatiënten is man). Behandeling is nog heel goed mogelijk tussen de 10 en 14 jaar en kan vaak een zware en ingrijpende operatie van de rug voorkomen.

Ook ouderen kunnen op latere leeftijd een scoliose ontwikkelen, dat heet dan degeneratieve scoliose. Ook voor deze patiënten geldt: zoek een goede wervelkolomspecialist in een van de ziekenhuizen die op de website van de vereniging te vinden zijn.

Omdat ik op maandagavond de informatielijn van de vereniging voor mijn rekening neem, hoor ik vaak de vreemdste dingen. De huisarts zegt dan bijvoorbeeld tegen een meisje van 13, waarbij hij zojuist scoliose heeft vastgesteld: wil je er iets aan doen of wil je het zo laten? Of een huisarts verwijst door naar een ‘hele goede orthopeed’ maar de patiënt treft dan een specialist die alles weet van knieën en heupen, maar niets van het fenomeen scoliose. En zo gaat er kostbare tijd verloren.

Daarom is Scoliose Awareness Day belangrijk! Daarom schrijf ik dit stukje en daarom adviseer ik: neem een kijkje op deze site en lees wat scoliose teweeg brengt en hoe het leven van patiënten door deze aandoening net iets minder recht toe, recht aan verloopt, dan dat van een jongere met een perfecte wervelkolom.

Vermoed je dat je zelf of je kind scoliose heeft, vind dan de Leidraad huisarts onder het kopje publicaties – scoliosezorg in Nederland.

Door Annelies van der Sanden

Ander nieuws