Hoe is de organisatie gestructureerd?

De vereniging heeft een meewerkend bestuur momenteel bestaande uit vier personen. Zowel het bestuur als de teams bestaan geheel uit vrijwilligers. Er is een redactie voor het ledenmagazine Wervelingen, een webredactie, een telefoonteam en een bijeenkomstenteam. Alle actieve leden zijn ervaringsdeskundigen en kunnen daardoor veel vertellen over scoliose en hoe hiermee om te gaan.

De vereniging wordt bijgestaan door een Raad van Advies die bestaat uit twee orthopedisch chirurgen, een fysiotherapeut en een orthopedisch adviseur (instrumentmaker).


Bestuur

Het bestuur is een uitvoerend bestuur bestaande uit vrijwilligers, allemaal actieve leden van de vereniging. Het bestuur komt 10 maal per jaar bijeen. Het bestuur van de Vereniging van scoliosepatiënten bestaat uit de volgende leden: 

Margriet Beekenkamp, Secretaris

Toon info

Margriet Beekenkamp is sinds 2016 actief betrokken bij de vereniging.Op 26 mei 2016 is Margriet tijdens de algemene ledenvergadering als bestuurslid benoemd en heeft zij de functie van secretaris overgenomen van Liesbeth van der Heijden. 

 

Margriet Beekenkamp is via e-mail te bereiken op secretaris@scoliose.nl

Erik Meynders, Penningmeester

Toon info

Erik Meynders maakte in 2015 deel uit van de kascommissie van de Vereniging en heeft sinds einde 2015 ad-interim de functie van penningmeester waargenomen. Vanaf de algemene ledenvergadering van 26 mei 2016 is hij officieel benoemd als penningmeester. Erik is al geruime tijd lid van de vereniging en betrokken geraakt bij scoliose, doordat een aantal familieleden van hem deze aandoening hebben. 

Het e-mailadres van Erik Meynders is penningmeester@scoliose.nl

 

Ester Floor, algemeen bestuurslid/communicatie

Toon info

Ester is na haar studie werkzaam geweest in diverse communicatiefuncties bij uiteenlopende organisaties en is een aantal jaren geleden haar eigen communicatieadviesbureau gestart. Op 12-jarige leeftijd werd bij haar scoliose gediagnosticeerd, waarna zij hetzelfde jaar nog geopereerd werd. Ester is in 2012 bestuurslid geworden. Binnen het bestuur houdt zij zich vooral bezig met de communicatie van de vereniging, waaronder de website.

E-mail aan Ester Floor kan gestuurd worden aan communicatie@scoliose.nl

Toine van der Sanden, voorzitter

Toon info

Toine heeft na zijn universitaire studie psychologie en wiskunde diverse leidinggevende functies in de (gezondheids) zorg vervuld, waaronder de basisgezondheidszorg, de thuiszorg, de zorg voor mensen met een auditieve beperking en de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment werkt hij nog als zelfstandig adviseur en coach, voornamelijk voor hoger opgeleide professionals in de zorg. Door zijn echtgenote is hij in contact gekomen met de vereniging en via haar betrokken geraakt bij scoliose. Toine is in 2013 bestuurslid geworden en tijdens de ALV van 8 juni 2015 als voorzitter gekozen. Hiermee volgde hij Henk Buter op, die na 9 jaar aftrad.

 

Toine van der Sanden is bereikbaar via bestuur@scoliose.nl

Raad van Advies

Toon info

De Vereniging van scoliosepatiënten heeft een Raad van advies en deze vergadert twee maal per jaar met het bestuur. De Raad van advies bestaat uit de volgende leden:

  • Mevr. M.L.M. van der Hulst, fysiotherapeut orthopedie en Physician Assistant
    i.o. , OLVG, Amsterdam
  • Prof. Dr. M. de Kleuver, orthopedisch chirurg, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  • Prof. Dr. L. van Rhijn, orthopedisch chirurg, Maastricht UMC+
  • Dhr. B. Schreur, Orthopedisch adviseur Livit orthopedie Regio zuid-west

ANBI

De Vereniging van scoliosepatiënten is een ANBI goed doel. Dit betekent dat de Belastingdienst ons heeft goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Door dit ANBI-keurmerk zijn giften aan onze organisatie in veel gevallen aftrekbaar. De Belastingdienst geeft hierover meer informatie. 

Meer ANBI-informatie over de vereniging is hier te downloaden.