Hoeveel schooldagen missen scholieren na een operatie

Schoolgaan is een van de meest belangrijke activiteiten gedurende de jeugd en er wordt een groot deel van de tijd doorgebracht op school. Het missen van een (groot) gedeelte van school kan de prestatie van een scholier negatief beïnvloeden. Het missen van schooldagen kan voor komen als je geopereerd moet worden.

Bij patiënten met scoliose komt het vaak voor dat er een operatie uitgevoerd moet worden aan de wervelkolom. Dit is meestal een complexe operatie met een lange hersteltijd. Deze operatie wordt veelal uitgevoerd tijdens de jeugd wanneer een kind of jongvolwassene nog op school zit. Bij navraag bij artsen over hoe lang de hersteltijd duurt en wanneer het te verwachten is dat iemand weer terug naar school kan, geven artsen wel een indicatie van de te verwachten afwezigheid, maar dit is vaak een grove schatting en erg afhankelijk van de eigen ervaringen van de arts.

Een Amerikaans onderzoek onderzocht na hoeveel dagen gemiddeld kinderen en jongvolwassenen naar school terugkeren na een orthopedische operatie. Onder orthopedische operaties werden diverse operaties verstaan, zoals het corrigeren van een lengteverschil in een van de ledematen, corrigeren van botfracturen, knieoperaties en fusie bij adolescente idiopathische scoliose (AIS). Patiënten tussen de 5 en 19 jaar die naar de kleuterschool, basisschool of middelbare school gingen werden in het onderzoek opgenomen. Patiënten die zomervakantie hadden gedurende hun herstel werden niet meegenomen. In totaal werden 206 patiënten gevolgd. De gemiddelde leeftijd was 13 (Standaarddeviatie (SD): ±3.8) jaar. De verdeling man en vrouw was nagenoeg gelijk. 18 van deze patiënten hadden een ingreep voor de scoliose. Van deze 18 AIS-patiënten was de gemiddelde leeftijd 14 en het betrof 6 mannen en 12 vrouwen. Gemiddeld duurde het voor alle geïncludeerde patiënten 13.0 (SD: ±15.2) dagen tussen de datum van de operatie en de datum van terugkeer naar school. De AIS-patiënten waren het langst weg van school (gemiddeld 42.3SD): ±21.4 dagen) en deze patiënten hadden ook het grootste aantal schooldagen gemist (dit is dus exclusief weekenden of andere vakanties). Bij AIS-patiënten onderling was er grote variabiliteit in het aantal dagen tot terugkeer naar school. Voor ongeveer de helft van de personen die een operatie ondergingen voor de scoliose gebeurde dit tijdens een vakantie (een andere vakantie dan de zomervakantie). De auteurs concluderen dat het niet verrassend is dat patiënten die fusie van de scoliose ondergaan het hoogste aantal dagen van school missen vanwege de complexiteit van de operatie resulterend in een relatief langere herstelperiode. Een groot deel van de patiënten onderging deze operatie tijdens de vakantie, dit suggereert dat deze patiënten de operatie plannen tijdens een periode waarin ze het minst aantal dagen school missen.

Bron: Willimon SC, Johnson MM, Herzog MM, Busch MT. Time to Return to School After 10 Common Orthopaedic Surgeries Among Children and Adolescents. J Pediatr Orthop. 2019 Jul;39(6):322-327.

Door Moska Hassanzai