Landelijk congres: Scoliose – de stand van zaken

20 november 2021 vond een landelijke bijeenkomst plaats, georganiseerd door onze vereniging. Er was veel belangstelling en mensen uit heel Nederland sloten aan. We geven u een korte impressie van de sprekers op deze dag.

Tijdens de presentatie van orthopedisch chirurg, mevr. H. van West, werd duidelijk dat de ontwikkeling van een nieuwe scoliosemeter, de scolioscoop genaamd, haar eindfase is genaderd. Met de scolioscoop kunnen ouders op laagdrempelige wijze, de rug van hun kind tijdens de groeispurt controleren op de mogelijke aanwezigheid van scoliose. Mevrouw van West gaf tevens een toelichting op de ‘niet-chirurgische behandeling’ van scoliose in het Erasmus UMC, Rotterdam.

Orthopedisch technologen de heer A. Arets en mevrouw I. van Loon, beiden o.a. verbonden aan het Amsterdam UMC, hebben de voor- en nadelen van een nacht- en dag-brace uitgebreid toegelicht. Tevens hebben zij hun visie op het multidisciplinaire werken van de orthopedisch technoloog gegeven. Na afloop werd uitgebreid de tijd genomen om de talloze vragen uit de zaal te beantwoorden.

Na een korte pauze gaf mevrouw T. van den Hoek, als scoliose- en Schroththerapeut werkzaam in de regio Amsterdam, een inkijk in de wereld van de scoliose specifieke therapie(en). Duidelijk werd dat er nog steeds tal van ontwikkelingen plaatsvinden bij de verschillende scoliose specifieke therapieën. Schroth en SEAS zijn een paar van de namen van de verschillende therapieën die momenteel in Nederland en andere Europese landen worden toegepast. Met behulp van tal van voorbeelden werd de luisteraar meegenomen in de verschillende “gewenste” houdingen, welke tijdens de therapie worden geoefend.

Orthopedisch chirurg, de heer T. Schlösser, vertelde zijn gehoor over de vele ontwikkelingen op het gebied van de beeldtechniek. Naast de traditionele röntgenfoto zijn er de laatste jaren enorme stappen gezet op het gebied van echografie en bot-MRI. Het UMC Utrecht, waar de heer Schlösser werkzaam is, is als enig ziekenhuis in Nederland, verbonden aan het project om foto’s van de wervelkolom (gemaakt op basis van echografie) te kunnen gaan gebruiken voor de conservatieve behandeling van scoliose. Tevens werd duidelijk dat ook de stappen, op het gebied van bot-MRI, indrukwekkend zijn.

De dag werd afgesloten door de presentatie van de heer D. Kempen, als orthopedisch chirurg verbonden aan het OLVG te Amsterdam. De heer Kempen gaf o.a. een toelichting op de resultaten van onderzoek naar scoliose patiënten, die in het verleden zijn behandeld met een brace en/of een operatieve ingreep hebben ondergaan. Duidelijk werd dat deze groep een verhoogde kans op rugklachten heeft en een verhoogd risico op kortademigheid, bij bochten > 80 gr. Tevens gaf hij aan dat respiratoire problemen voornamelijk bij zeer ernstige verkrommingen werden geconstateerd. Gezien de titel van zijn presentatie; de langetermijnverwachtingen, na een behandeling op jongere leeftijd, waren ook hierover na afloop vele vragen.