MAP – Mens Achter de Patient

Aandacht voor wat ziekte met een patiënt doet

Na een college waarin een patiënte haar verhaal deed werden Sjim Ronne en Matthijs Bosveld, respectievelijk derdejaars studenten gezondheidswetenschappen en geneeskunde aan Maastricht University, aan het denken gezet over de gezondheidszorg. “Heb meer aandacht voor wat een ziekte met een patiënt doet” was de boodschap die de patiënte mee wilde geven aan de studenten. Het gebrek aan empathie is een veelgehoorde klacht in de huidige gezondheidszorg, en daarom richtten Sjim en Matthijs ‘Mens Achter de Patiënt’ op, een initiatief om de empathie bij toekomstige zorgprofessionals te vergroten. Dit initiatief werd onder de aandacht gebracht bij de Vereniging van Scoliosepatiënten met als resultaat dat we hen uitgenodigd hebben om naar onze speciale scoliosedag in november te komen. Als introductie had ik een kort interview met Matthijs.

Aandacht voor wat ziekte met een patiënt doet

“We hebben Mens Achter de Patiënt opgericht met als doel de empathie in de gezondheidszorg (van morgen) te vergroten. Dit proberen we te doen door de patiënten die op dit moment ervaringen opdoen met de gezondheidszorg te koppelen aan studenten in een kort onderwijsblok van drie weken. Gedurende deze drie weken komen de patiënten en studenten samen voor drie bijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd over de goede en minder goede kanten van de gezondheidszorg, vertelt de patiënt in een één op één gesprek over zijn persoonlijke ervaringen met de zorg en reflecteert de student over wat hij heeft geleerd van de patiënt en wat hij daarin meeneemt in zijn toekomst als zorgprofessional. Op deze manier krijgt de student een kijkje in de belevingswereld van de patiënt en krijgt de student besef van de invloed die hij als zorgprofessional kan hebben op het welzijn van de patiënt.”

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?

“Onze ervaringen zijn zeer positief. Voor studenten gaat er een wereld open: in de opleiding geneeskunde krijgen ze wel communicatietraining, alleen gebeurt dit met acteurs die getraind zijn om een patiënt te spelen. Praten met een ‘echte’ patiënt heeft veel meer impact. Daarnaast is meedoen voor de patiënt vaak ook heel waardevol: met zijn ervaringen heeft de patiënt nu een stem in de vorming van de zorgprofessional van de toekomst. Dit is een mooi stukje patiënt-empowerment. Daarnaast blijkt er veel (media)aandacht te zijn voor ons project, wat de noodzaak ervan des te meer duidelijk maakt. Dit motiveert ons ook extra om hard te werken voor dit project!”

Wat willen jullie in de toekomst nog bereiken met MAP?

“We zouden ontzettend graag MAP toegankelijk maken voor zoveel mogelijk toekomstig zorgprofessionals. Het concept is zo te implementeren op andere onderwijsinstellingen. Wat ons betreft is het wachten op andere (zorg)instellingen die geïnteresseerd zijn in dit project: wij hebben zin om aan de slag te gaan met ze!” Tijdens ‘Scoliose in the Picture’ op 5 november gaan Sjim en Matthijs ‘speeddaten’ met de bezoekers aan deze dag. Dit speeddaten zal in het teken staan van de communicatie tussen artsen en patiënten. Hiermee wil Mens Achter de Patiënt samen met onze vereniging een format opzetten waar scoliosepatiënten en artsen iets aan hebben.

Een paar weken na het interview werd bekend dat Mens Achter de Patiënt de Studentprijs 2016 van Maastricht University gewonnen heeft! Sjim en Matthijs zijn ontzettend trots dat zij deze prijs hebben mogen ontvangen en daardoor nog gemotiveerder om hun doelen en dromen met Mens achter de Patiënt te bereiken.

Door Eline Veenstra