Nieuw onderzoek over de relatie tussen longfunctie en de ernst van de scoliose

Scoliose kan invloed hebben op de longfunctie: bij patiënten met een ernstige scoliose (een Cobbse hoek van meer dan 90-100 graden) bestaat er risico op longfalen op latere leeftijd. Maar hoe zit het met de longfunctie bij patiënten met een kleinere scoliose? Dat was tot nog toe niet helemaal duidelijk. Een nieuw onderzoek uit het OLVG in Amsterdam laat zien dat er een geleidelijke achteruitgang lijkt te zijn van de longfunctie, naar mate de ernst van de scoliose toeneemt (1).

Om tot deze conclusie te komen, hebben de onderzoekers gekeken naar de resultaten van 126 eerdere wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken gingen over jongeren met niet-geopereerde idiopathische scoliose. Er stond informatie in over zowel de ernst van de scoliose (uitgedrukt in Cobbse hoek) als de longfunctie van deze jongeren. Door al deze onderzoeksgegevens bij elkaar te nemen en samen te analyseren, hebben ze een betrouwbaardere uitspraak kunnen doen over de relatie tussen de longfunctie en de ernst van de scoliose. In het algemeen is nu gebleken: hoe groter de Cobbse hoek, des te lager de longfunctie. Als de Cobbse hoek met 3-5 graden toeneemt, neemt de longfunctie 1% af. Er is dan vooral sprake van een vermindering in longvolume. Met andere woorden: de longen zijn kleiner in vergelijking met die van leeftijdsgenoten die geen scoliose hebben. Daarnaast lijkt de veranderde anatomie van de borstkas ervoor te zorgen dat de longen minder goed kunnen uitzetten tijdens de inademing.

Belangrijk om hierbij te vermelden: er is veel variatie in longfunctie tussen patiënten. De resultaten van dit onderzoek kunnen dus niet een-op-een vertaald worden naar individuele patiënten. Wel geeft dit een belangrijke trend aan. De onderzoekers benadrukken in hun artikel dan ook het belang om scoliose op tijd te behandelen. Het voorkomen van progressie van de scoliose voorkomt namelijk ook achteruitgang van de longfunctie.

(1) Kempen DHR, Heemskerk JL, Kaçmaz G, Altena MC, Reesink HJ, Vanhommerig JW, Willigenburg NW. Pulmonary function in children and adolescents with untreated idiopathic scoliosis: a systematic review with meta-regression analysis. Spine J. 2021 Dec 25:S1529-9430(21)01093-7. doi: 10.1016/j.spinee.2021.12.011. Epub ahead of print. PMID: 34963629

Door Eline Veenstra