Onderzoek naar depressie bij scoliose

Scoliose brengt dikwijls een vervorming in het uiterlijk met zich mee. Naast het fysieke ongemak dat een scoliose kan geven, kan het ook psychologische effecten hebben en de mentale gezondheid verstoren. In een recent verschenen artikel werd de mate van depressie vergeleken tussen patiënten met juveniele idiopathische scoliose (JIS), oftwel kinderen van drie tot circa tien jaar en patiënten met adolescente idiopathische scoliose (AIS), jongeren van tien tot achttien jaar, die een brace dragen.

In totaal werden 112 patiënten met AIS en 96 patiënten met JIS opgenomen in de studie, de leeftijd varieerde tussen de 10 en 16 jaar. Verschillende scoringslijsten werden gebruikt om de mate van depressie te scoren. In de studie werd er ook onderzocht welke factoren mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen van depressieve gevoelens.

Resulaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiënten met JIS een lagere mate van depressie lieten zien dan patiënten met AIS. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn is dat patiënten die op jongere leeftijd gediagnosticeerd worden met scoliose beter in staat zijn om te leren omgaan met hun nieuwe lichaamsbeeld en zich hier beter aan kunnen passen. Daarnaast geven jongeren in de adolescente leeftijd meer aandacht aan hun uiterlijke verschijning en het dragen van een brace kan dan als iets negatiefs worden ervaren. Het onderzoek toonde ook aan dat onder andere een verlengde duur van het dragen van een brace, een grotere hoek van Cobb en een negatieve houding van de ouders significant invloed hadden op de mate van depressie. Dit kan verklaard worden doordat het dragen van een brace en een grotere hoek van Cobb leidt tot een vervorming in het uiterlijk. Er zijn meerdere studies die laten zien dat het dragen van een brace kan leiden tot emotionele stress, een afname in zelfvertrouwen en een mate van isolatie. Er was ook een verschil te zien tussen jongens en meisjes, vooral bij patiënten met AIS hadden meisjes significant meer depressieklachten.

Bron: Lin T, Meng Y, Ji Z, Jiang H, Shao W, Gao R, Zhou X, Extent of Depression in Juvenile and Adolescent Idiopathic Scoliosis Patients during Treatment with Braces, World Neurosurgery (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.wneu.2019.01.095

Door Moska Hassanzai