Rug in de groei drie jaar later

Drie jaar geleden interviewde ik Monique Kwaspen en Ellen Kepers, beiden oefentherapeut Cesar. Zij hadden het screeningsproject ‘Rug in de groei’ voor rugafwijkingen opgezet in Weert (zie Wervelingen winter 2014). Na drie jaar is het tijd voor een update van hun project waar ze zich nog steeds met volle overtuiging enthousiast voor inzetten. Deze keer is ook Thomas Witjes aangeschoven, combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs en beweegcoach bij Let’s Move.

Let’s Move is een stichting die sport, bewegen en een gezonde leefstijl inzet als middel voor het stimuleren van gezond gedrag bij kinderen en volwassenen. Thomas is op drie basisscholen vakdocent bewegingsonderwijs en is voor zestien basisscholen beweegcoach. In zijn rol als beweegcoach ondersteunt en adviseert hij basisscholen in de gemeente Weert op het gebied van de “Gezonde School”. Hij richt zich daarbij met name op voldoende beweging en gezonde voeding. Zodoende is hij in contact gekomen met Monique en Ellen die al op vijf basisscholen de kinderen uit groep 8 screenden.

Het screeningsproject heeft in drie jaar tijd een flinke vlucht genomen. Doordat Thomas bekend is op de basisscholen in de gemeente Weert kon hij als ‘tussenpersoon’ optreden en mede door het leggen van deze verbinding tussen Monique, Ellen en Let’s Move doen dit schooljaar 12 basisscholen mee aan het screeningsproject. De controle gebeurt tijdens de gymles en het duurt ongeveer vijf minuten per kind. Voorafgaand aan de screening krijgen ouders een brief. Als ze niet willen dat hun kind meedoet, kunnen ze dat kenbaar maken. Het advies dat ouders meekrijgen na de controle is vrijblijvend. Ze hoeven er niks mee, maar kunnen met de uitslagbrief naar de huisarts of therapeut van hun keuze.

Op 16 scholen wordt gescreend

Tot drie jaar geleden verrichtten Monique en Ellen samen de rugcontroles. Zij stonden aan het begin van het project en hadden nog geen beeld van wat men er van vond. Ze merken dat het draagvlak groter wordt. Mensen worden zich steeds meer bewust van het belang van een goede houding. Uiteraard kunnen zij alleen niet alle scholen bedienen. Daarom hebben ze dit jaar nog vier collega’s opgeleid om volgens hun methodiek te screenen. Het hele proces gebeurt nog steeds zonder enkele vergoeding! Drie jaar geleden klopten zij hiervoor ter ondersteuning aan bij de GGD en gemeente. Helaas zonder resultaat. Ze vinden de tijd nu rijp om opnieuw te proberen een zekere vergoeding te krijgen. Ook scholen zouden misschien uit eigen budget een stukje kunnen financieren. Gezien de cijfers (zie staatje) zien zij het belang nu meer in, hopen zij.
TABEL HIER

Het valt op dat het percentage kinderen met een afwijking aan de wervelkolom gestegen is. Is daar een verklaring voor?

Monique en Ellen zijn zeker niet anders gaan screenen. Een mogelijke verklaring is dat kinderen op vroegere leeftijd met tablets en telefoons bezig zijn en daardoor in een verkeerde houding zitten. Tot een paar jaar geleden kregen kinderen een telefoon als ze naar het voortgezet onderwijs gingen. Tegenwoordig vaak al in groep 7 of 8. Er zijn bovendien steeds meer scholen die met tablets werken. (https://www.parool.nl/binnenland/kinderen-krijgen-steeds-eerder-een-mobieltje~a4533088/)

Zitten is het nieuwe roken

Volgens Thomas wordt zitten ook wel het nieuwe roken genoemd. Kinderen tussen de 4-12 jaar zitten gemiddeld 7,3 uur per dag. Activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan het zitgedrag van kinderen zijn zitten tijdens de lessen op school, huiswerk maken, computeren en tabletgebruik. Thomas is ook JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht) en in die rol stimuleert hij dat de kinderen in de gemeente Weert opgroeien in een gezonde omgeving. Daarom vindt hij het belangrijk dat er aandacht is voor het zitgedrag van kinderen. Kinderen willen van nature bewegen. Hij stimuleert dat kinderen niet de hele ochtend hoeven te zitten in de klas en ontwikkelt momenteel in overleg met deskundigen houdings- en bewegingskaarten. Deze kaarten worden door Thomas en zijn collega’s van Let’s Move geintroduceerd in het basisonderwijs zodat er meer aandacht is voor een goede zithouding van de kinderen en dat er (meer) bewogen wordt in de klas. Monique heeft voor leerkrachten een workshop verzorgd om hen bewust te maken van de invloed die het gebruik van tablets op houding hebben vóórdat de kinderen er mee gingen werken op school.

Nut van screening

Monique en Ellen hebben nog steeds heel veel plezier in hun werk en willen het zeker voortzetten. Het project is groter geworden dan ze van te voren hadden verwacht. Ondanks de tijd, die ze er gratis insteken, hopen ze zo steeds meer cijfers te kunnen verzamelen. Daarnaast blijft het belangrijkste dat kinderen die dreigen scheef te groeien op tijd gezien worden zodat er tijdig iets mee gedaan kan worden.

www.rugindegroei/screening.nl

Door Anja Akkermans